בבא קמא

עביד איניש דינא לנפשיה

מסכת בבא קמא - דף כז'

תשס"ה