הלכה פסוקה

בניית מרפסת על גבי חלון חברו

אדר תשס"ו