התבוננות כללית

"בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא"

אלול תשס"ו