undefined

הרב יואב שטרנברג

שיעורי הרב יואב שטרנברג

  undefined
  שיעורים נוספים

  חקירת העדים

  סיון תשס"ח
  undefined
  שער לדין

  קניין סודר וקניין אודיתא

  אב תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  חתימה על כתובה בנוסח של עדה אחרת

  ע"פ פסקם של בית הדין הרבני הגדול

  כז אדר א תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  סיום עבודה על פי הוראת אדריכל

  ע"פ פסקו של הרב ש.ב. ורנר

  כח טבת תשס"ח

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il