undefined

הרב יעקב פילבר

ר"מ בישיבת מרכז הרב ובירושלים לצעירים, חיבר מספר ספרים בניהם ביאורים לאורות התשובה, קדושה ומלכות, אילת השחר ועוד.

שיעורי הרב יעקב פילבר

  undefined
  יתרו

  ממלכת כהנים וגוי קדוש

  גליון מס' 8 בהוצאת "בית הרב"

  שבט תשע"ב
  undefined
  מגד ירחים

  כבתה אין זקוק לה

  גליון מס' 147 בהוצאת "בית הרב"

  כסליו תשע"ב
  undefined
  מגד ירחים

  גאולה שלימה

  בהוצאת "בית הרב"

  איר תשע"ב
  undefined
  מגד ירחים

  האנושות בנסיגה או בהתקדמות

  בהוצאת "בית הרב" גליון מס' 148

  טבת תשע"ב

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il