הכנס ה-11 לענייני קידוש החודש

חישוב זמן צאת השבת ברחבי העולם

כנס 11 במכון קידוש החודש ע"ש דרייזין

כו' ניסן תשס"ח