undefined

הרב יצחק שטסמן

ספרו "כל נדרי" המופיע באתר זכה בפרס ירושלים לספרות תורנית תש"ע

שיעורי הרב יצחק שטסמן

  undefined
  פסחים

  עיקר זמן הקידוש

  דף קז

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  נעילת נעלים כשרגליו לחות ממימי הרחיצה

  דף קיא

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  יום הבאת הקורבן נחשב כיו"ט?

  דף קח

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  נטילת ידים אחרי בדיקת דם ותרומת דם בזמן הזה

  דף קיב

  ניסן תש"ע

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il