undefined

הרב יוחאי רודיק

– מפמ"ר מחשבת ישראל בחינוך הדתי

שיעורי הרב יוחאי רודיק

  undefined
  חנוכה בראי דורנו

  חג האוּרים או חג האורוֹת?

  מתוך מגד ירחים, בהוצאת "בית הרב"

  כסלו תש"ע
  undefined
  מגד ירחים

  מבט - מְשַנה מציאות

  חשוון תשע"ג
  undefined
  מגד ירחים

  שמחת התשובה

  מתוך מגד ירחים גליון 108 בהוצאת "בית הרב"

  תשרי תשס"ט
  undefined
  מגד ירחים

  החברה הישראלית

  בהוצאת "בית הרב" גליון מס' 131

  אלול תש"ע

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il