גירושין

כללי פסיקה בכפיית גט

מתוך הכנס הבינלאומי להלכה יישומית תשס"ט

יום ג' ה' כסלו תשס"ט