שיעורים נוספים

לחפש את כבוד ה'

מתוך כינוס של ארגון "הידברות", היכל יד אליהו

ח' תשרי תשס"ט