שיחות ליום ירושלים

"עיר שחוברה לה יחדיו"

מתוך עצרת יום ירושלים התשס"ט בישיבת מרכז הרב

כ"ח אייר תשס"ט