יום עיון לזכר הרב ישראלי זצ"ל

ענייני תורה ומדינה בתקופת חזקיהו

יום עיון לזכר הגר"ש ישראלי זצ"ל - בית "מרחבים" תשס"ט

י"ט בסיוון תשס"ט