הדרכות כלליות

עיון ומעשה בפסיקת הלכה

מתוך כנס "צורבא מרבנן", ישיבת כרם ביבנה.

כ"א כסליו התש"ע