רב ופסיכולוג יחדיו

הרב והמטופל - המותר והאסור

מתוך כנס ארץ חמדה - הרב והפסיכולוג יחדיו

י"ט סיוון תש"ע