הרב מרדכי אליהו

שבר שאין לו מרפא

מתוך אזכרת 30 להרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל, היכל יעקב

כ"ה תמוז תש"ע