תורה והלכות ציבור

כשבג"ץ עבר לפסול את חוקי התורה

אב תשפ"א