ישראל והעמים

האויב האמיתי בימינו

סיפורו של כומר שחזר בתשובה