הרב יוסף שלום אלישיב

נשבה ארון האלוקים

אזכרה בקימה מהשבעה של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל