מאבני המקום

לימוד אמונה בדורות האחרונים

אבני המקום כרך ט"ו

איר תשע"ג