הרב יעקב יוסף

"לחייו כערוגת הבושם"

הספד לרה"ג יעקב יוסף זצ"ל

ח' אייר התשע"ג