הרב יעקב יוסף

חייו וענוותנותו של הרב יעקב יוסף

אזכרה בבית אל לרה"ג הרב יעקב יוסף זצ"ל

התשע"ג