שיעורים נוספים בענין מלחמה

צבא יהודי על ידי הרבנות הצבאית

ו' אייר תשע"ג