הרב יעקב יוסף

גאונות מחד ופשטות מאידך

אזכרה בבית אל לרה"ג הרב יעקב יוסף זצ"ל

התשע"ג