הרב יעקב יוסף

מידותיו ואופיו של הרב יעקב יוסף

אזכרה בבית אל לרה"ג הרב יעקב יוסף זצ"ל

התשע"ג