הבטים הלכתיים בתעשיית החלב

היש מקום להדר שלא לאכול דבר שנתבטל במיעוטו

ועדת מהדרין תנובה - כינוס ארצי המוקדש להיבטים הלכתיים בתעשיית החלב

ג' ניסן התשע"ג