הבטים הלכתיים בתעשיית החלב

השפעת דרישות הכשרות על עבודת הווטרינרים ברפתות החלב

ועדת מהדרין תנובה - כינוס ארצי המוקדש להיבטים הלכתיים בתעשיית החלב

ג' ניסן התשע"ג