הבטים הלכתיים בתעשיית החלב

כשרות תות שדה בייצור מוצרי מהדרין בתעשיית החלב

ועדת מהדרין תנובה - כינוס ארצי המוקדש להיבטים הלכתיים בתעשיית החלב

ג' ניסן התשע"ג