אמונת עיתך

כיבוד הורים ותשלומי כסף

באדיבות מכון התורה והארץ

תשע"ד