אמונת עיתך

ביטול חדר במלון לאחר תשלום מקדמה.

באדיבות מכון התורה והארץ

תשע"ד