הכנס הכ"ד למצוות התלויות בארץ

צער בעלי חיים - בין משפט להלכה

מתוך הכנס הכ"ד למצוות התלויות בארץ

י"ח שבט התשע"ג