סגולת ומעלת עם ישראל

אהבת ישראל כן, הכרה לא

תמוז תשפ