סיפורים נוספים

סיפור חייו של סא"ל עמנואל מורנו הי"ד

י' שבט התשע"ה