undefined

הרב מאיר גרוס

סדרות שיעורים
סינון

שיעורי הרב מאיר גרוס

  undefined
  ויצא

  תפילות שחרית, מנחה וערבית

  גליון 256

  כסלו תשע"ז
  undefined
  וארא

  'אות ומופת'

  גליון 208

  טבת תשע"ו
  undefined
  קרח

  ההתמסרות לעבודת ד' - חלוקת משימות בעם ישראל

  גליון 285

  תמוז תשע"ז
  undefined
  מגד ירחים

  ה'טנא' של העשירים ושל העניים

  אלול תשע"ז

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il