מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

הרב דוב ביגון מספר על הרצי"ה

ו' אדר א תשע"ו