האר"י הקדוש

השפעתו של הארי הקדוש על צפת

מתוך הילולת האר"י בבית בכנסת אבוהב בצפת תשע"ו

ה' אב תשע"ו