האר"י הקדוש

אורו ותורתו של האר"י הקדוש

מתוך הילולת האר"י בבית בכנסת אבוהב בצפת תשע"ו

ה' אב תשע"ו