מכון שלמה אומן

הלכות טריפות בימים ההם בזמן הזה

מתוך ערב עיון והשקת ספרים לכבוד ר' שלום עצאר

י"ג כסלו תשע"ז