יום עיון בנושא בית המקדש- תשעה באב תשע"ז

במסתרים תבכה נפשי מפני גווה

מתוך יום עיון בנושא המקדש - תשעה באב תשע"ז

ט' אב תשע"ז