פרשת השבוע

גודל טקסט

בשלח שבת שירה
בשלח שבת שירה פרשת-השבוע
שיעורים
הפטרה
א: שופטים פרק ד,ד -ה,לא - ודבורה אשה נביאה;
אס: שופטים פרק ה' א-לא - ותשר דבורה;
את: שופטים פרק ד',כג -ה,לא - ויכנע אלוקים;

בחן את עצמך
זמני כניסת שבת
כ.שבתצ.שבת
פרשת בשלח שבת שירה


ויקישיבה - פרשת בשלח

פרשת בשלח היא הפרשה הרביעית בספר שמות. שמה בה שהמלה שבתחילת הפסוק הפותח את פרשה:"וַיְהִי בְּשַׁלַּח פַּרְעֹה אֶת-הָעָם". עיקרה של הפרשה הוא קריעת ים סוף ושירת הים.
רש"י מפרט את לוח הזמנים בפרשה, בבאורו לד"ה ויגד למלך מצרים - " איקטורין ("שחקנים" בלועזית - דהיינו: מתחזים - מרגלים) שלח עימהם, וכיון שהגיעו לשלשת ימים שקבעו לילך ולשוב וראו שאינן חוזרין למצרים, באו והגידו לפרעה ביום הרביעי. בחמישי ובשישי רדפו אחריהם. וליל שביעי ירדו לים. בשחרית אמרו שירה, והוא יום שביעי של פסח. לכן אנו קורין השירה ביום השביעי". מכאן בשבת בה נקראת "פרשת בשלח" נקראת שבת שירה.
משכה של הפרשה הוא ממחרת הפסח - ט"ו ניסן, ב"א תמ"ח (2,448) לבריאת העולם עד הגעת בני ישראל לרפידים בכ"ג אייר , דהיינו כששה שבועות.
עוד...
x
 • העמק דבר פרשת בשלח חלק א'
  מדוע התורה מזכירה את מרים בשירת הים רק בתור אחות אהרון ולא בתור אחות משה? חידוש הנצי"ב שגם הנשים שרו שיר אחרי קריעת י"ס, אך לא הוזכר בתורה מכיוון שלא היה ברוח הקודש. מדוע משה רבנו נצרך להסיע את עמ"י מים סוף? חידושו של הנצי"ב שעמ"י לא התלונן במרה על חסרון המים. ורק לאחר שרצו לשתות מים לתענוג אזי חלק מו העם התלוננו על העתיד התרופה לחסרון מתיקות המים היתה קיימת כבר אל משה רבנו לא ראה אותה. מדוע נסמך פתרון מרירות המים לכך שהקב"ה שם לעמ"י חוק ומשפט ונסהו?
 • העמק דבר פרשת בשלח חלק ב'
  באורו של הנצי"ב למילים " לקול ה " "והישר בעיניו תעשה". והאזנת למצוותיו -אלו סייגים מלשון אזנים. הלימוד ממרה ומאילים שדרכה של תורה: בתחילה פת במלח תאכל, אך האיש הזוכה למעלת התורה זוכה בסוף להתפרנס ברווח ובכבוד. המן ניתן באלוש וז"ש הכתוב "בין אילים ובין סיני". באורו של הנצי"ב מה הגורם להבדל בתלונות בין מרה לבין אלוש, שבמרה התלוננו רק חלק מן העם ורק על משה רבנו, לביו אלוש שהתלוננו כל עמ"י וגם על אהרון.
 • תפילה על מיעוט הגשמים
  את תרבות מצרים אפשר לראות היום באופן ממש מוחשי בצפון קוריאה. זו מדינה שיש לה הצבא הסדיר הרביעי בגודלו בעולם. מדינה שמחזיקה בנשק כימי ונשק גרעיני ומחזיקה מפעלי נשק גדולים. אבל רוב תושביה חיים בתת תזונה
 • בזכות מה נקרע הים?
  הרב עוסק בשיחה בקריעת ים סוף מאופנים שונים: מדוע ה' לקח את עם ישראל דרך ים סוף, התפילה של עם ישראל כאשר ראו שפרעה הולך להשיג אותם, במדרש שאומר בזכות מה נבקע הים, בשירת הים, ובמה שאומר ה' לעם ישראל "ה' ילחם לכם".
 • קריעת ים סוף - בזכות הביטחון בה'
  במדרש ובפרשנים מחפשים מהי הזכות שגרמה לקריעת ים סוף ולא לשאר הניסים והמכות מכיוון שכל המכות כלולות בהבטחת ה' לאברהם 'ידוע תדע', ואילו הנהגתו של ה' בדרך כלל היא ללא ניסים | הביטחון המוחלט בכך ש'אין עוד מלבדו' מבטלת מהאדם דינים ומונעת מזיקים, ובזכות הביטחון של עם ישראל נבקע הים.
 • קפיצה נחשונית
  היה ויכוח מי ירד ראשון לים סוף, נחשון ירד ראשון, וסיפור נפלא עם תובנות לחיים.
 • סגולת ישראל בפרשת בשלח
  הדגשת סגולת ישראל המתגלה בנס קריעת הים, וההפנמה של יציאת מצרים בנשמת ישראל בתחילת הצעידה במדבר.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;