טומאת אדם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהלכות טומאה וטהרה, אדם יכול להחשב לטמא אם הינו מוגדר כמצורע, זב, בעל קרי, נדה או יולדת, או אם נטמא מאב הטומאה בטומאת מגע, טומאת משא, טומאת אוהל או טומאות אחרות. אדם יכול להחשב רק כאבי הטומאה או כראשון לטומאה, ולא בדרגות נמוכות יותר.

סוגי הטומאה[edit]

בשונה מכלי, (ולדעת חלק מהראשונים בשונה מכלי מתכת), אדם אינו יכול להחשב בדרגת אבי אבות הטומאה בחייו, אלא רק במיתתו, שאז הוא בהכרח אבי אבות.

אדם יכול להגיע לטומאת אב הטומאה בכמה אופנים:

אדם יכול להיות ראשון לטומאה באופנים הבאים:

התייחסויות אקטואליות[edit]

כיום, שבית המקדש נחרב ועדיין לא נבנה, אין הטומאה נוגעת לחייו הפרטיים של כל אדם, שכן אין שום צורך להיכנס להר הבית למקומות המקודשים. אם כי על הכוהנים קיים גם כיום איסור להטמא, כאמור בפרשת אמור "אמור אל הכוהנים בני אהרון... לנפש לא יטמא לעמיו". האופן היחיד בו מותר לכוהן לגרום לעצמו טומאה, הוא לצורך טיפול בצורכי קבורת שבעת קרוביו בדרגה ראשונה, שהם אב ואם, אח ואחות (שאינה נשואה), בן ובת.

קישורים חיצוניים[edit]