מדרס הזב

From ויקישיבה
(Redirected from טומאת מדרס)
Jump to navigation Jump to search

דרכי המגע השונות של הזב בכלים המיוחדים לשכיבה או לישיבה או לרכיבה שעל ידן הכלים נעשים אב הטומאה: עומד עליהם או יושב עליהם או שוכב עליהם או נתלה עליהם או נשען עליהם. כלומר: זב שעומד או יושב או שוכב או נתלה או נשען על כלים המיוחדים לשכיבה או לישיבה או לרכיבה הוא עושה גם אותם אב הטומאה.

נאמר בתורה: "כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא, וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא"; וכן נאמר: "וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא". פסוקים אלו באים ללמדנו, שהזב הוא אב הטומאה והוא מטמא כלים המיוחדים לשכיבה או לישיבה או לרכיבה, ועושה גם אותם אב הטומאה, לטמא אדם וכלים. ולמדו חכמים, שהזב מטמא את הכלים המיוחדים לשכיבה או לישיבה או לרכיבה בחמש דרכים: עומד, יושב, שוכב, נתלה ונשען. השם הכולל לחמש דרכים אלו הוא "מדרס".