ספר האורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ספר האורה
Ha'Orajpg.jpg
שער הספר, לבוב תרס"ה
מחבר רבי שלמה יצחקי (רש"י)
עורך אחד מתלמידי רש"י
תחום הלכה
דפוס ראשון לבוב תרס"ה


ספר האורה הוא חיבור הלכתי שכתב רבי שלמה יצחקי (רש"י).

כפי הנראה, עריכת הספר נעשתה על ידי אחד מתלמידיו של רש"י, אשר קשה לקבוע בוודאות את זהותו. היו שהצביעו על רבי נתן המכירי, אך גם זיהוי זה נאמר בגדר השערה בלבד, והיו שדחו אותה. השערה נוספת, שנדחתה אף היא, היא שמעורך הספר הוא רבי יוסף ב"ר יצחק.

שם הספר[edit]

בכתבי היד נקרא הספר "ספר האורה", וכן הובא שמו בספרים שציטטו מדבריו. על פי גרסאות מסוימות, יש לקרוא את שם הספר "ספר האוֹרָה" (מלשון אור), ולפי גרסאות אחרות יש לקרוא "ספר הָאוֹרֶה" מלשון מלאכת האריה- קטיף התאנים.

תולדות הספר[edit]

ראשונים רבים ציטטו ממנו בכתביהם, בהם הראב"ד, ארחות חיים מאת רבי אהרן הכהן מלוניל, כל בו, כפתור ופרח, שבלי הלקט והריטב"א.

עם זאת, הספר לא הודפס במשך מאות שנים. החיד"א כתב בספרו "שם הגדולים" (מערכת סופרים אות א) שיש ברשותו כתב יד של הספר.

לראשונה הודפס הספר על פי כתב היד שהיה ברשות חיד"א, בהשוואה לשלושה כתבי יד נוספים ולקטעים מהספר שהודפסו ב"ספר הפרדס" לרש"י, בשנת תרס"ה בלבוב, על ידי ר' שלמה בובר.

מבנה הספר[edit]

הספר מחולק לשני חלקים. החלק הראשון כולל קכ"ח (128) סימנים. הוא פותח בעשרה דברים שהם בגדר "מילי דחסידותא", ולאחר מכן מתחיל מהלכות בית הכסא, ברכות השחר, השכמת הבוקר, תפילה, נטילת ידיים וברכות, ציצית, שעטנז, כלאיים, חלה, שבת, אבלות, צשעה באב, חנוכה, ארבע פרשיות ופורים, יום טוב, תענית, ספר תורה, קריאת התורה למועדים, חול המועד, פסח, טבילת כלים, הכשרת כלים, מועדים, כשרות, בישולי גוים ועוד.

החלק השני כולל קנ"ט (159) סימנים, שרובם מופיעים גם בספר "איסור והיתר" של רש"י.

לקריאה נוספת[edit]

  • ר' שלמה בובר, מבוא, "ספר האורה" דפוס לבוב תרס"ה.

קישורים חיצוניים[edit]