רבי אמי

From ויקישיבה
Revision as of 16:56, 14 April 2015 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי אמי בן נתן, המוכר כרבי אמי (או רבי אימי) - היה אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי. תלמידו של רבי יוחנן, חבר ובר פלוגתא של רבי אסי.

תולדותיו[edit]

נולד בבבל למשפחת כהנים. עלה מבבל לארץ ישראל והתיישב בקיסריה, שם למד אצל רבי הושעיא. לאחר מכן עבר לטבריה, שם למד אצל רבי יוחנן, רבו, וכשנפטר התאבל עליו כמו על קרובו(בבלי מועד קטן כה ב). לאחר מותו של רבי יוחנן עמד ביחד עם רבי אסי, רבי אבהו, רבי יצחק ורבי שמואל בר נחמני בראש ישיבתו של רבי יוחנן בטבריה. עיקר הפסיקה נשארה בידי רב הונא שישב בבבל, אך לאחר מותו עברה לרב אמי.

יצא בשליחות רבי יהודה נשיאה (השני) עם רבי אסי ורבי חייא בר אבא לבדוק את מצב החינוך. כמו כן היה מלווה את רבי יהודה נשיאה לחמת גדר פעמים רבות. באופן אישי מתח עליו ביקורת על שנהג למנות אנשים תמורת כסף.

בנו היה רב פנחס בר רב אמי. בן אחר שלו נקרא ינאי (בבלי חולין קיא א).

מתלמידיו המובהקים היה רבי זריקא.

קברו מצויין בטבריה, במתחם הסמוך לקבר הרמב"ם לצד רבי אסי.

ממאמריו[edit]

שיטתו[edit]

"לא סיימוה קמיה" לפני רבי אמי

  • ורבא נמי לעניי עובדי כוכבים יהבינהו את הצדקה. ורבי אמי דאיקפד הוא דלא סיימוה קמיה לא אמרו לו שלעניי עכו"ם חילקן רבא בבא בתרא י:.
  • אהדרוה לקמיה דרבי אמי. אמר להו לא סיימוה קמי דקטן הוא בבא מציעא מ..

קישורים חיצוניים[edit]