אגרת תימן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אגרת תימן היא אחת מאגרות הרמב"ם המפורסמות. נכתבה בשנת 1170 לספירה הנוצרית ליהדות תימן, בעקבות גזרות, רדיפות ושמדות שנגזרו עליה אז על ידי שלטונות תימן. באגרת, עודד הרמב"ם את יהודי הקהילה וחיזק את ליבם. כמו כן, באגרת יש חיזוק והדרכה באמונה, במיוחד במחשכי הגלות. בין השאר בזכות אגרת זו, קבלו הרבה מיהודי תימן את הרמב"ם כרבם, ורבים מהם נוהגים עד היום על פי פסקיו.

אגרת תימן באתר "היברו בוקס"