זר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

זָר הוא אדם מישראל שאינו מזרע אהרן הכהן, שהוא אסור בדברים המסורים לכהנים, כגון עבודה במקדש, אכילת קדשים, נשיאת כפים ועוד.