לאוכליו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חובת שחיטת קרבן פסח לשם אנשים שיכולים לאכול ממנו כזית בשר.


השוחט את הפסח שלא לאוכליו, הקרבן פסול, שכן בקרבן פסח נאמר (שמות יב, ד): "איש לפי אכלו", ומכאן שאין הפסח נשחט אלא לשם אנשים שיכולים לאוכלו.


השוחט את הפסח לשם אנשים שיכולים לאכול ממנו כזית ולשם חולים וזקנים שאינם יכולים לאכול ממנו כזית, הקרבן כשר.