לא אד"ו ראש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

היום הראשון של ראש השנה לא יחול לא ביום א' בשבוע ולא ביום ד' ולא ביום ו'. אם מולד תשרי חל באחד מהימים הללו, נדחה ראש השנה למחרתו.


ראה: לא בד"ו פסח