ליקוטי מוהר"ן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
יש לשכתב ערך זה
הסיבה לכך: סגנון לא מתאים לאתר. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
ליקוטי מוהר"ן
Likutey moharan.jpg

שער הספר מהדורת ירושלים תשל"ה
מחבר רבי נחמן מברסלב
עורך רבי נתן מנמירוב
תחום חסידות
דפוס ראשון תקס"ח
פירושים בולטים ראה לקמן

ליקוטי מוהר"ן הוא חיבורו החשוב ביותר של רבי נחמן מברסלב, ספר היסוד של חסידות ברסלב, ואחד מהחיבורים בעלי ההשפעה הרבה בעולם החסידות בכלל. הספר נדפס לראשונה בשנת תקס"ח. פירוש ראשי התיבות "מוהר"ן" הם "מורנו ורבינו הרב רבי נחמן".

מבנה הספר[edit]

הספר הוא אוסף של דרשות (כל פרק דרשה נקרא 'תורה' או 'סימן') אותן נשא ר' נחמן, שנלקטו בידי תלמידו רבי נתן מברסלב. חלקו הראשון של הספר הודפס בחיי רבי נחמן, בשנת תקס"ח ואילו חלקו השני נדפס, בנפרד, רק לאחר פטירתו, בשנת תקע"א. במתכונתו הנוכחית, שני החלקים יחדיו, הודפס הספר על ידי רבי נתן מברסלב בשנת תקפ"א. הספר מחולק לשני חלקים וכולל 412 סימנים, תי"ב, כי לפי תפיסתו של רבי נחמן כמו לפי התיקוני זוהר, הצדיק הוא ראש בי"ת:

ליקוטי מוהר"ן או ליקוטי מוהרן חלק א - עד סימן רפ"ז. (סה"כ 287 סימנים) ליקוטי מוהר"ן תנינא או ליקוטי מוהר"ן חלק ב - עד סימן קכה. (סה"כ 125 סימנים) בין שאר הנושאים הרבים, הספר גם כולל סדרת דרשות על אגדות רבה בר בר חנה ומאמרי ה"משתעי" במסכת בבא בתרא, דרשות על מסכת בכורות דף ח (דרשות הנקראות "סבי דבי אתונא") וביאורים בספרא דצניעותא. רבי נחמן התבטא ואמר על ספרו "קמטו (כלומר, תפרשו) אותו כרצונכם, אך בלי לפגוע בסעיף קטן שבשולחן ערוך".


מושגים בהשקפה לפי הליקוטי מוהר"ן[edit]

מחשבה[edit]

רבי נחמן מברסלב כותב שהאדם יכול לשלוט על מחשבותיו (ליקוטי מוהר"ן תנינא סימן נ): "המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה וכמבואר במקום אחר שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד כלל. ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים הוא ביד האדם לחזור ולהטותה בעל כורחה אל הדרך הישר לחשוב מה שראוי והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך וסר לדרך אחר שתופסין אותו באפסר וכיוצא ומחזירין אותו בעל כורחו אל הדרך הישר כמו כן במחשבה ממש שיכולין לתופשה בעל כורחה להשיבה אל הדרך הראוי".


שמחה[edit]

בעניין השמחה ידועה במיוחד אמרתו של רבי נחמן שהפכה לשיר "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד" (ליקוטי מוהר"ן תנינא סימן כד)


התבודדות[edit]

רבי נחמן מאוד מדגיש בספרו כמה וכמה פעמים את החשיבות של תפילה ללא טקסט קיים אלא תפילה הנובעת מרצונו של האדם ובאופן אישי תפילה כזו נקראת "התבודדות". על ההתבודדות כתב בליקוטי מוהר"ן: "ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל" (ליקוטי מוהר"ן תנינא סימן כה)


הלימוד היומי[edit]

לפני מספר שנים התחיל, בין רוב חסידי ברסלב, סדר לימוד יומי, של עמוד ליום, בתמיכת רוב רבני ברסלב.

הלימוד החודשי[edit]

יש חסידי ברסלב הנוהגים לסיים את ליקוטי מוהר"ן בכל חודש (מסלול של מספר תורות ביום). לפי תפיסתו של המוהרא"ש (מראשי אחד הפלגים בחסידות ברסלב) בספריו שיחות מוהרא"ש לימוד זה הוא חיוני מאוד בעולמו של חסידי ברסלב עקב חשיבותו של הספר בחסידות.


פירושים[edit]

לספר נכתבו פירושים רבים, החל מתלמידיו הקרובים ועד ימינו אלה. בין הפירושים ניתן למנות את הספרים הבאים:

 • ליקוטי הלכות- - דרושים על-פי לקוטי מוהר"ן, המבוססים על סדר השולחן ערוך. ישנם עניינים רבים שלא מבוארים בלקוטי מוהר"ן, המוסברים היטב בלקוטי הלכות.
 • פרפראות לחכמה - מאת רבי נחמן מטשערין
 • ביאור הליקוטים - מאת רבי אברהם בן נחמן
 • מי הנחל- מאת רבי משה יהושע (אלתר) בוז'ילנסקי מטעפליק
 • באבי הנחל
 • יקרא דשבתא - פירוש המקשר כל מאמר בלקוטי מוהר"ן ליום השבת
 • זמרת הארץ - פירוש המקשר כל מאמר בלקוטי מוהר"ן לארץ ישראל
 • נחת השולחן - פירוש על פי כל חלקי השולחן ערוך על מאמר א' בלקוטי מוהר"ן
 • שפת הנחל - פירוש מאת המוהרא"ש
 • שיעורים על ליקוטי מוהר"ן חלק א)- מאת הרב שג"ר
 • נעימות נצח - פירוש מקיף מאת הרב חיים קרמר.
 • שלום מלכות - פירוש מאת הרב שלום ארוש
 • תרגום לאנגלית עם פירוש - התרגום לאנגלית מאת הרב משה מייקוף, והפירוש מאת הרב חיים קרמר (הפירוש תורגם לעברית ומכונה 'נעימות נצח').


קישורים חיצוניים[edit]