ספר האמונות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
שער הספר

ספר האמונות הוא ספרו של רבי שם טוב אבן שם טוב העוסק בענייני אמונה וקבלה. בספר זה תוקף המחבר את חכמי ישראל שרצו לבסס את אמונת ישראל על השכל והפילוסופיה, ובראשם הרמב"ם, רלב"ג וראב"ע.

הודפס לראשונה בחודש תמוז שנת שט"ז בפירארה, ובמהדורת צילום בירושלים בשנת תשכ"ט.

מבנה הספר[edit]

הספר מחולק לאחד עשר שערים.

 • שער ראשון (ארבעה פרקים)- עוסק "בדעות הכוזבות אשר נמצאו בין הפילוסופים כמו בעל ספר מורה הנבוכים ופילוסופי היונים".
 • שער שני (ארבעה פרקים)- בשער זה פורך את הדעות שהוזכרו בשער הראשון.
 • שער שלישי (ארבעה פרקים)- עוסק בנסים ומבסס את האמונה עליהם.
 • שער רביעי (תשעה עשר פרקים)- עוסק במלאכים ובעשר הספירות.
 • שער חמישי (חמישה פרקים)- עוסק "בקיום אמונת פשטי התורה ודברי החכמים" וכן בשדים, מזיקים מלאכי חבלה וכשפים.
 • שער שישי (אחד עשר פרקים)- "בענין אצילות נפש האדם וגן עדן התחתון והעליון וגיהנם העליון והתחתון ובחטא אדם הראשון".
 • שער שביעי (שמונה פרקים)- בענין גלגול נשמות
 • שער שמיני (עשרים פרקים)- ענייני הנבואה ונבואת משה רבינו.
 • שער תשיעי (שלושה פרקים)- בנשא האיצטגנינות והמזלות.
 • שער עשירי (שני פרקים)- בענין התפילה, עבודת ה', מצוות ועבירות.
 • שער אחד עשר (שני פרקים)- בענין העונשים ובפרט עונש כרת.

תגובות לספר[edit]

כמאה שנה לאחר כתיבת הספר, כתב רבי משה אלשקר השגות ותשובות לדברי רבי שם טוב אבן שם טוב והגנה על דברי הרמב"ם. השגותיו הודפסו בשו"ת מהר"ם אלשקר (סי' קיז) ובשנת שט"ז הודפסו בפירארה כקונטרס בפני עצמו.


קישורים חיצוניים[edit]