קול התור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קול התור הוא ספר העוסק בקבלה שנכתב, לפי המסופר, ע"י רבי הלל משקלוב, מתלמידי הגר"א, שהנהיג את עליית תלמידי הגר"א לארץ ישראל. הספר עוסק בתורת הגאולה של הגר"א, ומבוסס הרבה על הקבלה. הספר מהווה את אחד מספרי היסוד בבתי המדרש הלאומיים.

חיבור הספר[edit]

הגר"א נהג להפציר בתלמידיו רבות לעלות לארץ הקודש על מנת להחיש את הגאולה. הוא אף מסר את עיקרי תורת הגאולה לראשי תלמידיו. בספר קול התור מציב ר' הלל את עיקרי תורת הגאולה של רבו. את הספר ערך והוציא לאור הרב זלמן ריבלין, בנו של ר' ישעיה ריבלין, מבוני השכונות החדשות בירושלים שמחוץ לחומה ומצאצאי רבי הלל.

עיקרי הספר[edit]

א.תרי משיחין- במקורות מוזכרים שני משיחים שעתידים לגאול את עם ישראל. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הגר"א פירש שתפקיד משיח בן יוסף הוא להתחיל את תהליך הגאולה ע"י התערותא דלתתא, השתדלות של עם ישראל בדרך טבעית, ורק לאחר מכן, וכתוצאה מהשתדלות זאת, יבוא סיוע הלמעלה בדמותו של משיח בן דוד ויביא את הגאולה השלמה ב. הגר"א העיד עליו עצמו שהוא "נהורא", ניצוץ מאורו של משיח בן יוסף. ג.ככל שמתקדמים ומתקרבים לגאולה מתגבר כח הס"א, שכל מטרתו היא להפריע למהלך הגאולה. ישנם שני סוגים של ס"א אומות העולם, המנסים לפגוע בעם ישראל מבחוץ במהלך כל הגלות. והערב רב, אשר פועלים מתוך עם ישראל להרחיק את הגאולה ע"י חיבור כוחותיהם של ישמעאל ועשיו (האסלאם והנצרות). הניצחון על הערב רב יהיה בחיבור שני המשיחים כמו שנאמר בנבואת יחזקאל: והיו לאחדים בידיך. ד. למרות שמוזכרת בגמרא הגזירה על משיח בן יוסף שימות, אמר הגר"א שגזירה זו בטלה ע"י מסירות הנפש של עם ישראל בגלות ובאתחלתא דגאולה.

מהימנות הספר[edit]

ביקורת ופקפוק במהימנות הספר נמצאת בשו"ת תשובות והנהגות של הרב משה שטרנבוך[1]. וכן בספר התקופה בסערת אליהו של הרב ישראל אליהו וינטרוב[2].

הערות שוליים